Hoe rente berekenen?


Hoe rente berekenen? Wij zochten het voor je uit:

Stap 1 Weet wat het gehele bedrag aan interest is dat je opneemt. Dit is het ‘hoofdbedrag’. Laten we
zeggen dat het hoofdbedrag bij dit voorbeeld $10000 is.

Stap 2 Besluit of je enkelvoudige of meervoudige interest wil berekenen. Enkelvoudige interest is een
eenmalige kost. Meervoudige interest wordt steeds meer van de ene naar de andere periode. Het
kan meervoudig per jaar, maand of zelfs dag zijn.

Stap 3 Om enkelvoudige interest te berekenen neem je het interestpercentage en dat deel je door
100. Als je interestpercentage 7 is, dan wordt dat 0,07. Vermenigvuldig dat kommagetal nu met je
hoofdbedrag ($10000 in dit voorbeeld). Je krijgt dan $700.

Stap 4 Meervoudige interest berekenen is moeilijker. Neem aan dat je interestpercentage 7 is per
jaar en het is voor een investering, geen schuldafbetaling. Dat betekent dat $10000 na één jaar
$10700 wordt. Het jaar erop wordt dat 10700 + (10700×0,07)=$11449.

Stap 5 Als je meervoudige interest voor meerdere periodes moet berekenen, dan is het makkelijker
om een formule te gebruiken in plaats van steeds opnieuw te berekenen. Om dit te doen, doe je het
interestpercentage als kommagetal +1. Een percentage van 7 wordt dan 1,07 (0,07+1).

Stap 6 Doe dit getal tot de macht van het aantal periodes. Als dit één keer per jaar is, 12 jaar lang,
dan wordt het 1,07^12=2,25. Dat betekent dat je bedrag na 12 jaar 2,25 keer zo groot is geworden.Plaats een reactie