Hoe ecologische voetafdruk berekenen?


Hoe ecologische voetafdruk berekenen? Wij zochten het voor je uit:

Stap 1: Bereken het aantal kilometers per liter waarop je auto rijdt door het aantal kilometers dat je hebt gereden op je laatste tank benzine met het total aantal liter benzine dat in jouw tank past. Of gebruik de gemiddelde verhouding van 8.5 km per liter voor een ruwe schatting.

Stap 2: Deel het gemiddeld aantal kilometers dat je per jaar rijd door het aantal kilometers per liter dat jouw auto gemiddeld rijdt. De meeste automobilisten leggen zo’n ongeveer 20.000 km per jaar af. Deze berekening geeft je het aantal liter benzine dat je per jaar verbruikt. Vermenigvuldig dit getal om erachter te komen hoeveel kilogram koolstofdioxide jouw auto jaarlijks uitstoot.

Stap 3: Bereken het aantal kilometers dat je per jaar met het vliegtuig reist. Vermenigvuldig dit nummer met 0.23 om erachter te komen hoeveel kilogram koolstofdioxide jouw vliegreizen in totaal per jaar uitstoten.

Stap 4: Maak een schatting van het aantal kilowatturen (kW/h) elektriciteit je jaarlijks gebruikt. Tel de kiloWatturen van vorige elektriciteit rekeningen bij elkaar op of zoek hoeveel kiloWattuur je per maand gebruikt op en vermenigvuldig dit met 12 voor een ruwe schatting. Elk kiloWattuur aan elektriciteit produceert ongeveer één kilogram koolstofdioxide als de energie geleverd aan jouw huis van een steenkoolcentrale afkomstig is dus het aantal kiloWatturen dat je berekent hebt in deze stap is gelijk aan het aantal kilogram koolstofdioxide dat je uitstoot voor elektriciteitsgebruik.

Stap 5: Tel het aantal kW dat je jaarlijks gebruikt om het huis te verwarmen op als deze rekening los staat van jouw elektriciteitsrekening. Zoek alle rekening van het afgelopen jaar op en tel het aantal kW op of gebruik het aantal kW dat op tenminste één rekening per seizoen staat om het aantal kW per jaar te berekenen. Deel het jaarlijks aantal kW met 3.413 en vermenigvuldig het daarna met 5.5 om het aantal kilogram koolstofdioxide uitstoot dat gevormd wordt met het verwarmen van jouw huis.

Stap 6: Tel de koolstofdioxide aantallen die je in Stap 1 tot en met 5 berekend heb bij elkaar op. Deel dit getal door 1.000 om het aantal ton koolstofdioxide dat je elk jaar produceert te bepalen. Dit getal geeft jouw CO2 voetdruk weer.Plaats een reactie