Hoe scheiden?


Hoe scheiden? Wij zochten het voor je uit:

Stap 1 Doe al het mogelijk om uw relatie vriendschappelijk te houden. Hoe kwader uw partner, des te lelijker zal de echtscheiding zijn.

Stap 2 Raadpleeg een advokaat – de meeste zullen het eerste consult gebruiken voor uitleg van de procedure en uw directe mogelijkheden – of voor het natrekken van de echtscheidingsprocedure in uw regio. Echtscheidingswetten verschillen van staat tot staat, en elk district kan zijn eigen regels hebben.

Stap 3 Ga naar uw plaatselijk gerechtshof voor familierecht, of de familierecht-afdeling in de plaatselijke rechtbank.

Stap 4 Vergaar uw financiele documenten, inclusief de belastingteruggave over de afgelopen vijf jaar, alle pensioenrekeningen en alle financiele rekeningen.

Stap 5 Sluit of bevries alle gezamelijke rekeningen. U en uw partner zouden kunnen beslissen om de gelden die tijdens het huwelijk bijeen zijn gebracht, evenredig te verdelen.

Stap 6 Noteer alle schulden, zowel de gemaakte als de betaalde(credit kaarten, reparaties aan het familiehuis enzovoorts) zodra u van uw partner scheidt.

Stap 7 Stel vast of alimentatie /kinderbijslag gewaarborgd is. Als u de partner bent die ondersteuning nodig heeft, verzeker u ervan zo snel mogelijk een rechtzaak te beginnen. U zult echter geen ondersteuning ontvangen zolang u nog geen registratie heeft. Raadpleeg een advokaat of andere hulpbron.

Stap 8 Noteer alle geld dat u aan uw partner geeft voor alimentatie/kinderbijslag, beter kunt u een check uitschrijven in plaats van contant geld.

Stap 9 Begrijp goed dat de meeste staten een wachtperiode hebben tussen de tijd dat uw echtscheiding wordt opgemaakt en de tijd dat de echtscheiding wordt uitgesproken.

Stap 10 Check uw partners pensioenplannen, pensioenrekeningen en andere spaarrekeningen. Het is mogelijk dat u niet op de hoogte bent van al uw partners plannen waartoe werd bijgedragen, of welk bedrijf dat uit naam van uw partner deed.

Stap 11 Onderhandel een voogdijplan als er kinderen bij zijn betrokken, u zal wel moeten. De meeste rechtbanken bieden gratis hulp.Plaats een reactie