Hoe voorspel je je eigen toekomst?


Hoe voorspel je je eigen toekomst? Wij zochten het voor je uit:

Eigenlijk is het zo dat wij de gehele wereld om ons heen zelf creëren,
iedere seconde weer. De meeste mensen echter geloven dat niet en gaan
ervan uit dat ‘anderen’ hen zullen/moeten helpen. Ze weten blijkbaar niet
dat er buiten jezelf geen antwoorden te vinden zijn; enkel in jezelf is dat
het geval.

De meeste zogenaamde toekomstvoorspellers zijn dan ook eenvoudig
oplichters, die het ofwel weten van zichzelf, of het niet weten. Er zijn wel
degelijk een handvol mensen die op dat gebied iets kunnen, maar dat zijn
uitzonderingen die niet met hun talenten te koop lopen.

Toekomstvoorspellers hebben een heel goede mensen­kennis. Ze spelen
feilloos in op de persoon voor hem. Ze luisteren aandachtig, zodat ze
makkelijk kunnen anticiperen op de ander. Ze winnen snel het ver­
trouwen, wat heel belangrijk is.

Het toekomstbeeld dat ze je oplepelen ligt meestal in het verlengde van je
leven nu, maar ook van de verwachtingen die je koestert. En dan gebeurt
er iets heel merkwaardigs. Doordat je de voorspeller je volle vertrou­wen
geeft, drink je als het ware diens toekomst­voorspelling op. Je gaat erin
geloven en zie… bepaalde aspecten ge­beu­ren ook. En dan zeggen we:
zie je wel, de voorspellingen komen uit.
De keren dat iets niet uitkomt, verdoezelen onze hersenen maar al te
graag als kleine details die er niet toe doen.

Nu je weet hoe zo’n voorspelling werkt, kan ik je maar één raad
geven: voorspel je eigen toekomst. Het scheelt een stuk in je porte­
monnaie, en met het uitgespaarde geld kan je iets leukers doen dan een
halfuur in een achterkamertje gaan zitten om kletskoek te aanhoren.

Zo ga je te werk.
Pak een blad papier en een pen en schrijf op in de tegenwoordige tijd.
Je kan het doen met “ik dit en dat…” maar als je dat te persoonlijk lijkt,
kun je het ook in de derde persoon opschrijven, alsof de voorspelling
door iemand anders werd geschreven. Je kunt beginnen met wat goede
eigenschappen van jezelf. Bijvoorbeeld: “Jan is een vlijtig en vriendelijk
man met een geweldig creatief vermogen.” Als je dat over jezelf herleest
zwel je al, niet? “Hij werkt gedisciplineerd aan zijn manuscript waarvan
tegen volgende lente de eindversie klaar is. Hij stuurt het in naar een
aantal uitgevers (liever nog preciseren) waarop hij onge­veer een dag
of tien later al positief bericht krijgt. Tegen volgend jaar ligt zijn boek in
de boekhandel en het wordt een behoorlijk succes. Ondertus­sen werkt
Jan naarstig aan zijn volgende roman die het jaar erop… enzovoort,
enzovoort.”

Als alleen al maar van deze voorspelling uitkomt dat Jan twee boeken
schrijft (zonder publicatie of succes) dan is dat al een prestatie op zich.
Hij kan ze nog altijd Print on Demand laten uitgeven en dan heeft hij toch
al iets verwezenlijkt dat er anders niet zou zijn. Wie weet, wat komt er
daardoor nog op zijn pad!

Het kan ook:
“Loesje is een vriendelijke, mooie attente meid.” Kijk eens aan, zeg. Niets
beter voor je zelfvertrouwen dan zo over jezelf te schrijven. “Over enkele
weken ontmoet ze een lieve man (geef beschrijving van de ideale man)
waarmee het meteen klikt. Ze spreken een paar keer af en na verloop van
enkele weken…” en je bent vertrokken.

Ook al ontmoet ze die man naderhand niet meteen, ze focust er toch op,
en wie weet komt het later nog wel. Met het geld dat ze uitspaarde door
niet naar een helderziende te gaan, kan ze in afwachting van haar prins
misschien eens naar de beautyfarm gaan of zich een Tarzan aanschaffen.
Als ze daar behoefte aan heeft, natuurlijk.

Doe het bij de eerste versies van je toekomstvoorspelling liefst wat
rustig aan. Schrijf geen dingen als: “Over exact een jaar krijgt Jan de
Pulitzer­prijs ,” want dat is onzin, natuurlijk. Of “Loesje wint volgende
week zeven miljoen Euro met de Lotto.” Ook zoiets raad ik je niet aan.
Pak het aan zoals de waarzeggers en astrologen het zouden doen. Geef
vooral tendensen aan waar naartoe je leven zich volgens jou zou moeten
bewegen. Als je er echt in slaagt te geloven wat je schrijft, is de kans zeer
reëel dat dit even goed werkt als een consult bij een kaartlegster.

Dus minstens vijftig Euro gespaard, en dat is nog voorzichtig geschat. Een
zichzelf respecterende astrologe vraagt algauw honderd euro of meer.

En dat allemaal zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van je leven.
Integendeel!Plaats een reactie