Hoe leer ik pokeren?


poker

Er bestaan verschillende soorten van pokeren. De meest gespeelde en meest populaire soort is Er bestaan verschillende soorten van pokeren. De meest gespeelde en meest populaire soort is Texas Hold’em.

Pokeren kan u vanaf 2 spelers. Om te beginnen met spelen heeft u eerst pokerchips nodig. Dit zijn gekleurde schijven waarbij elke kleur een anderewaarde voorstelt. Dit wordt normaal geruild tegen geld, maar als u wilt oefenen kan u dit ook zonder geld spelen. In het laatste geval verdeelt u de chips evenredig onder het aantal spelers.

Texas Hold’em wordt met 1 dek van 52 kaarten gespeeld (zonder jokers).

Het dek wordt goed geschud en elke speler krijgt om de beurt 1 kaart totdat iedereen 2 kaarten heeft. U mag gerust kijken naar uw kaarten, maar zorg ervoor dat uw medespelers uw kaarten niet zien.

Vooraleer ik het verloop van het spel uitleg is het belangrijk om te weten hoe u uiteindelijk kan winnen:
Om een ronde in het pokeren te winnen moet u in vergelijking met uw tegenspelers de beste kaartcombinatie hebben.
De kaartcombinaties van slecht tot goed zijn:

Waardes: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A

Soorten (hebben geen waarde): klavers, schoppen, harten, ruiten.

1. High Card
Dit is als u geen enkele andere combinatie kan vormen. Uw hoogste kaart (van 2 tot Aas) telt dan.

2. One Pair
Wanneer u 2 kaarten van dezelfde waarde heeft. vb. (klaver negen, harten negen)

3. Two Pair
Wanneer u 2 keer 2 kaarten van dezelfde waarde heeft. vb. (harten vijf, ruiten vijf, ruiten zeven, pieken zeven)

4. Three of a Kind
Wanneer u 3 kaarten van dezelfde waarde heft. vb. (harten boer, pieken boer, klaveren boer)

5. Straight
Vijf opeenvolgende kaarten. (vb 4-5-6-7-8)

6. Flush
Vijf kaarten van dezelfde soort. (vb 5 harten kaarten)

7. Full House
3 dezelfde waardes en 2 dezelfde waardes (vb 3-3-8-8-8)

8. Four of a Kind
4 dezelfde waardes. vb. ( Q-Q-Q-Q )

9. Straight Flush
5 opeenvolgende waardes van dezelfde soort. vb.(alle kaarten zijn klavers 8-9-10-J-Q)

10 Royal Flush
De kaarten 10-J-Q-K-A van dezelfde soort.

Voor het verder verloop van het spel:

De persoon links van de dealer begint met een “small blind” in te zetten. Dit wordt vooraf afgesproken hoeveel pokerchips dit bedraagt. De speler die 2 plaatsen links van de dealer zit zet de “big blind” in. Dit is het dubbel van de small blind. Daarna komen de volgende spelers aan de beurt.

Zij krijgen 3 opties:
1. Ik zet evenveel chips in als de big blind en blijf deze ronde meedoen. (call)
2. Ik zet meer chips in als de big blind en blijf deze ronde meedoen. (raise)
3. Ik zet niets in. In dit geval wacht u tot de volgende ronde begint en legt u uw kaarten weg. (fold)

Om te kiezen tussen deze stappen moet u naar uw kaarten kijken. Indien u goede kaarten heeft en kans maakt om te winnen is het aangeraden om veel chips in te zetten. Wanneer u minder zeker bent, kan u kiezen om te stoppen of beperkt u uw inzet tot het gelijk maken van het aantal chips.

Alle spelers mogen kiezen tussen deze stappen totdat alle spelers evenveel pokerchips hebben ingezet.

Dan worden er 3 kaarten van de stapel open gelegd in het midden (Flop). De kaarten in het midden moet je laten liggen, maar mag je op het einde gebruiken om een combinatie mee te vormen. Deze kaarten zijn een aanvulling van de kaarten in uw handen.

Opnieuw kan er worden ingezet en opnieuw begint de speler links van de dealer met inzetten. Deze keer moet er echter geen small en big blind worden ingezet. De spelers mogen zelf kiezen hoeveel pokerchips men wilt inzetten. Wanneer iedereen hetzelfde aantal pokerchips heeft ingezet wordt er een 4e kaart op tafel gelegd. (Turn)

Opnieuw wordt er ingezet. Wanneer iedereen weer evenveel chips heeft ingezet wordt de 5e en laatste kaart in het midden gelegd. (River)

Nu wordt er nog een laatste keer ingezet.

U mag in totaal 5 kaarten gebruiken voor een zo goed mogelijke combinatie van kaarten te vormen. Ofwel kan u de 2 kaarten in uw handen gebruiken met 3 kaarten naar keuze uit het midden. Ofwel gebruikt u 1 kaart uit uw handen en 4 kaarten uit het midden.

De kaarten van de spelers die nog steeds meedoen met de rondo worden nu getoond. De speler met de beste kaartencombinatie wint de pot.

Alle kaarten worden opnieuw geschaffeld en gedeeld en er begint een nieuwe ronde. Het spel stopt wanneer 1 spel stopt wanneer er maar 1 speler overblijft met pokerchips.

Bluffen: Zoals je gelezen hebt kunnen enkel spelers die chips inzetten de pot uiteindelijk winnen. Bluffen is een methode van veel pokerchips inzetten zelfs al heeft u slechte kaarten. Een goede bluffer kan er zo voor zorgen dat geenenkele tegenspeler durft gelijk maken met het aantal pokerchips dat jij inzet.Zo blijft u als enigste over en is de pot voor u. U hoeft zelfs uw kaarten niette tonen..Plaats een reactie